Högstadium


Gratis hela läsåret 2016/17.


Högstadieversionen av Kunskapsmatrisen är gratis hela läsåret 2016/17. Alla matematiklärare i Åk 7-9 är välkomna att registrera sig och använda verktyget.
Inför läsåret 2017/18 tar ni sedan ställning till ifall ni vill fortsätta - ingenting förlängs automatiskt.

Visa priser för skolor, kommuner och skolgrupper för läsåret 2017/18.

Gymnasium


Testa gratis i 60 dagar.


Alla gymnasieskolor och vuxenutbildningar får utvärdera Kunskapsmatrisen helt gratis under 60 dagar. Skolans utvärderingsperiod aktiveras om du eller någon annan på skolan registrerar sig och loggar in. Därefter tar ni ställning till om ni vill fortsätta - ingenting förlängs automatiskt.

Visa skollicenspriser för läsåret 2016/17 »

Prissättning 2016/17

(Samtliga priser är exklusive moms.)
Det går naturligtvis även att boka för hela läsåret 2016/17.   Visa priser för skolor, kommuner och skolgrupper för läsåret 2017/18.Börja använda Kunskapsmatrisen idag - helt gratis!

Användarundersökning - Kunskapsmatrisens effekter på måluppfyllnad, NP-resultat och tidsbesparing

Vi genomförde nyligen en undersökning hos våra användare.

Av de som använder Kunskapsmatrisen ihop med sina elever tror 9 av 10 att måluppfyllelsen kommer påverkas positivt och 94 % att resultatet på NP i maj kommer påverkas positivt med Kunskapsmatrisen. 94 % upplever även att de sparar tid eller sparar mycket tid genom att använda Kunskapsmatrisen.

Läs mer om resultaten här.