Högstadium


Gratis hela läsåret 2016/17.


Högstadieversionen av Kunskapsmatrisen kommer vara fortsatt gratis hela läsåret 2016/17 för att ge lärare möjlighet att använda verktyget och utvärdera det. Därefter kommer vi erbjuda skollicenser. Ambitionen är att prisnivåerna då ska vara så låga att ingen lärare som vill använda verktyget ska behöva avstå för att skolan inte har råd.

Gymnasium


Testa gratis i 60 dagar.


Från och med höstterminen 2016 krävs det en skollicens för att använda gymnasieversionen av Kunskapsmatrisen. Med en skollicens använder ni verktyget fritt inom skolan - med så många elever, lärare och kurser som ni önskar.

Dock får alla gymnasieskolor utvärdera Kunskapsmatrisen helt gratis under 60 dagar. Skolans utvärderingsperiod aktiveras om du eller någon annan på skolan registrerar sig och loggar in. Därefter tar ni ställning till om ni vill fortsätta - ingenting förlängs automatiskt.

Visa skollicenspriser för gymnasiet, HT2016 och framåt »

Prissättning HT 2016

(Samtliga priser är exklusive moms.)
Det går naturligtvis även att boka för hela läsåret 2016/17.


Om man är en grupp av skolor (t ex en friskolegrupp eller en kommun) kan man använda Kunskapsmatrisen med en huvudmanlicens. Läs mer här.Börja använda Kunskapsmatrisen idag - helt gratis!

Användarundersökning - Kunskapsmatrisens effekter på måluppfyllnad, NP-resultat och tidsbesparing

Vi genomförde nyligen en undersökning hos våra användare.

Av de som använder Kunskapsmatrisen ihop med sina elever tror 9 av 10 att måluppfyllelsen kommer påverkas positivt och 94 % att resultatet på NP i maj kommer påverkas positivt med Kunskapsmatrisen. 94 % upplever även att de sparar tid eller sparar mycket tid genom att använda Kunskapsmatrisen.

Läs mer om resultaten här.