Priser för läsåret 2017/18

Vanliga frågor

Om du är intresserad av en licens för flera skolor (t ex Kommunlicens) så tar du kontakt med oss på info@kunskapsmatrisen.se eller på telefon 0700-09 11 19.

Om du vill boka en skollicens för en Enskild skola gör du det enklast via bokningsformuläret som du ser när du har loggat in.
Kontakta oss på info@kunskapsmatrisen.se så korrigerar vi felet.
För gymnasieskolorna baseras skollicensen på det totala antalet elever på skolan*. Licensnivån bestäms sedan efter vilket storleksintervall en skola befinner sig i. Vissa avdrag görs sedan ifall det är en särskilt hög andel elever som läser på A-spåret - och därmed inte lika många år matematik - samt om en viss andel läser på IB-programmet.

För vuxenutbildningarna är skollicensen en fast summa per skola och termin. Är man en grupp med flera vuxenutbildningar så betalar man den fasta summan för varje enskild skola.

För högstadieskolorna baseras skollicensen på det totala antalet elever i Åk 7-9*. Licensnivån bestäms sedan efter vilket storleksintervall en skola befinner sig i.

*) Uppgifter av elevantalet kommer från Skolenhetsregistret. Kontakta oss på info@kunskapsmatrisen.se om siffrorna inte stämmer.
I samband med att du bokar en licens väljer du ifall den ska gälla en termin (HT2017) eller hela läsåret 2017/18. Priserna som visas avser en termin så bokar du ett läsår kostar det två terminer.
Vi tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med varje skola/huvudman. I samband med en bokning tar vi kontakt även gällande detta.